SWO Gendt, Schoolstraat 18A, 6691 XS  Gendt, Tel. 0481 424834 - swogendt@hetnet.nl
De Stichting Welzijn Ouderen Gendt kent geen leden. Er is dus ook geen sprake van contributie. Wel geldt voor alle deelnemers aan een van onze activiteiten een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is in overleg met de Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) vastgesteld. Dat betekent dat voor alle activiteiten die door één van de organisaties die onder de vleugels van SWL hun activiteiten uitvoeren in heel Lingewaard een zelfde eigen bijdrage wordt gevraagd.Op dit ogenblik zijn bij onze stichting ongeveer 400 deelnemers actief bij één van de door ons georganiseerde activiteiten. U zult, gezien het grote aantal deelnemers, begrijpen dat het innen van de eigen bijdragen is geautomatiseerd. De eigen bijdrage, behalve die voor de computercursussen, wordt per kwartaal via automatische afschrijving geincasseerd. Voor de computercursussen wordt de eigen bijdrage inclusief de boeken in twee termijnen geïncasseerd.

Als u meer informatie wenst, loop even binnen bij ons kantoor aan de Schoolstraat 18-A. Iedere dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur bent u welkom. U kunt op de dinsdag ook telefoneren naar 0481-424834. Of stel uw vraag via e-mail aan swogendt@gmail.coml

Omdat wij voor de machtiging tot automatische afschrijving uw handtekening nodig hebben vragen wij u om het aanmeldingsformulier na invulling uit te printen en het na ondertekening te bezorgen bij uw coördinator of bij SWOG,
Schoolstraat 18-A 6691 XS te Gendt. Een aanmeldingsformulier is overigens ook verkrijgbaar bij de coördinator of bij SWOG.

Aanmelden
Jaarprogramma 2018
computercursussen 2019