SWO Gendt, Schoolstraat 18A, 6691 XS  Gendt, Tel. 0481 424834 - swogendt@hetnet.nl
Stel, u bent niet zo handig met het invullen van formulieren of met het klaren van
kleine klusjes in en rond het huis. U kunt hulp vragen via
SWL Meldpunt Vrijwilligers en Mantelzorg.
Dat is een hele mondvol maar u kunt voor allerlei vragen bij hen terecht.

Meest voorkomende vragen zijn;

• Het aanvragen van een huisbezoek door de ouderenadviseur
Informatie over ontmoeting en ontspanningsactiviteiten
Aanvragen van ondersteuning van familie bij het verzorgen van
  zieken die terminaal zijn en thuis willen sterven
Aanvragen van oppas bij dementerenden en chronisch zieken
Aanvragen van tafeltje dekje
Autovervoer als ondersteuning en begeleiding nodig is
Hulp bij invullen formulieren
Incidentele hulp bij kleine klussen in en rond huis
Ondersteuning bij aanvragen voorzieningen
Ondersteuningsmogelijkheden voor de mantelzorger

Het meldpunt is bereikbaar:

• Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
• Telefoonnummer: 088-2552555
• Of u kunt naar  https://www.swlingewaard.nl/ouderen
Hulpdienst
Jaarprogramma 2018
computercursussen 2019