SWO Gendt, Schoolstraat 18A, 6691 XS  Gendt, Tel. 0481 424834 - swogendt@hetnet.nl
Wat
Het seniorenkoor "Zanglust" uit Gendt werd opgericht door kapelaan Jochem Evers en Gerard de Wals, directeur van "Sint Jozef" het verzorgingshuis in Gendt. Het doel was om ouderen bij elkaar te brengen om gezellig samen te zingen voor hun eigen vermaak en dat van anderen. Dat is tot op de dag van vandaag heel erg goed gelukt.

Het valt te begrijpen dat een seniorenkoor betekent dat vergrijzing zich daar eerder doet voelen dan bij koren met een andere leeftijdsgroep. Vandaar dat dit geweldige koor behoefte heeft aan nieuwe leden wil het kunnen blijven voldoen aan het zingen van meerstemmige liederen in allerlei talen.

Het koor beschikt over een gevarieerd repertoire. Naast nederlandse volksliedjes zingt men kerkliederen, maar ook duitse en engelstalige liederen. Er wordt regelmatig in kerken en zorgcentra opgetreden. Hoofdzaak is dat er plezier beleefd wordt om samen met zingen een zinvolle en gezellige tijd door te brengen. Dat toch op een behoorlijk peil geacteerd wordt, blijkt uit het feit dat bij deelname aan het zangconcours voor ouderen steeds uitmuntende resultaten worden behaald. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.

Waar en Wanneer
De repetitie is wekelijks op donderdagmiddag in
Hof van Breunissen van 14.30 tot 15.30 uur.
De eigen bijdrage voor deze activiteit bedraagt € 15,- per kwartaal.

Meedoen?
Degenen die belangstelling hebben om meer te horen of te zien van  dit koor worden van harte uitgenodigd om eens vrijblijvend te komen kijken en luisteren op een donderdagse repetitieavond.Lijkt het wat, dan zal het koor deze zangliefhebbers graag in hun midden opnemen.

U kunt zich aanmelden bij de coördinator
Willemien Schennink, tel. 0481-422952
of direct via het aanmeldingsformulier.

Wilt u naar het aanmeldingsformulier, klik hier

Zanglust
Jaarprogramma 2018
computercursussen 2019