SWO Gendt, Schoolstraat 18A, 6691 XS  Gendt, Tel. 0481 424834 - swogendt@hetnet.nl
Geslaagd jubileum 25 jaar SWOG
Jaarprogramma 2018