Fietstochten Swog 

De volgende fietstocht wordt gereden op 
dinsdag 20 augustus.

Wij hopen u dan weer te mogen begroeten.

Vriendelijke groet namens de commissie Fietstochten Swo-Gendt.

Ton Baldukclubkascampagne

De actie van de Rabobank heeft dit jaar het mooie bedrag van 790,- opgebracht.

Heel hartelijk dank voor al uw stemmen
vakantie


Het kantoor van de Swog is in de maanden Juli en Augustus gesloten.
Het bestuur wenst u allen een fijne vakantie.
Fietstochten

Ook dit jaar gaat de Swog 3 fietstochten organiseren.

9 juli
23 juli
6 augustus
reservedatum 20 augustus

De start is vanaf 9.00 uur bij sporthal Walburgen.
De deelnamekosten zijn 2,= per fietstocht. 
De kosten voor het veer zijn voor eigen rekening

Bij slecht weer of extreme hitte dient u zelf tussen 8.00 en 9.00 uur de website te raadplegen of contact op te nemen met Ton Balduk 06-12202918 of Jan Verkuil 06-50216832.NOABERSCHAP IN LINGEWAARD

Praat u wel eens met uw buren over burenhulp, een gezamenlijke burenactie of over verbetering van de directe woonomgeving in uw straat of aan uw plein?

Dan kunt u die ideen nu eenvoudig omzetten in een plan met een kostenplaatje erbij van tussen 
500,= en 3500,=. Een plan dat u dan met uw buren en eventueel enkele beroepsmensen wilt gaan realiseren.

De gemeente Lingewaard heeft ons, Senioren Netwerk Lingewaard,  20.000,= subsidie beschikbaar gesteld. Goede kans dat u uw plan nog in 2019 in uw straat kunt realiseren door het in te dienen bij de projectgroep Noaberschap.

Informatie ter inzage bij het Participatiepunt/Bibliotheek in uw woonkern. 
Een aanvraagformulier kunt u opvragen via het 
e-mailadres: 
bplatenkamp@hotmail.com o.v.v. "Noaberschap".Een praatje via de Zilverlijn

De zilverlijn is een belservice voor ouderen die behoefte hebben aan een luisterend oor of een goed gesprek.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en kosteloos.

Wilt u deelnemen aan de Zilverlijn dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier op de website: ouderenfonds.nl/zilverlijn of telefonisch 0900 - 60 80 100


Goedkope rijbewijskeuring

Senioren die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht eens per maand bij Fysiotherapie Markt 5 Gendt

Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911 Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nlAdmin login